|
Cinque Terre

Rekapitulasaun Almuni iha Faculdade de Engenharia, Ciencia e Tecnologia

AnoMecanicaCivilEletrónica e ElétricaInformáticaGeologia e Petróleo
20183226242756
20171738383917
201624542828
201514
201413
201310
200927
200859391411
200743413329
200618141016
200528141318
200425171413
20032481420
200224231415
200142242218
2000262925
1998331130
1997292330
TOTAL42438830927173
TOTAL ALUMNI FECT : 1503 PESSOAS
Grafiku Alumni | Grafiku Alumni Dep.

Mapa Local FECTPagina Facebook


Ba Leten