|
Cinque Terre

Planu Fakuldade

Dosentes Departamentu Mecanica ho Konsentrasaun Materials


Total Dosente : 5 | Mane = 5 | Feto = 0
NoNaran DosenteGrauKategoria ProfisionalFormadu Iha Universidade
1 Eng. Adalfredo Guterres da Silva, M. Eng Mestrado Leitor Orientador C1 Universidade de Coimbra Portugal
2 Eng. Joao Sarmento Pinto, M. Eng Mestrado Leitor Orientador C1 Universidade de Minho, Portugal
3 Joviano A. da Costa, ST M. Eng Mestrado Leitor Orientador C1 Universidade de Nagaoka Japao
4 Baptista Pascoal F. Correia, M. Eng Mestrado Leitor Senior C2 Universidade do Minho
5 Fransisco Xavier Ximenes, M.Eng Mestrado Leitor Junior C5 Universidade do Porto / UNTL FESc T

Mapa Local FECTPagina Facebook


Visitores


Flag Counter

Ba Leten